Reklama a infosystémy

Prenájom smerových a informačných tabúľ

  • MIOS (Mestský informačný a orientačný systém) – prenájom smerových a informačných tabúľ … viac
  • Prenájom IP (informačných panelov) na stĺpoch verejného osvetlenia … viac 
  • MIOS a IP …  grafická ukážka

Prenájom reklamných tabúľ a billboardov